SGBV (Stichting Gelijke Behandeling Volkshuisvesting) is in 2016 verder gegaan onder de naam

WGBV (Werkgroep Gelijke Behandeling Volkshuisvesting) 

Nieuws vanuit het Europees Parlement! (EP)

 Kijk op de nieuwspagina.


  Welkom op de site van
SGBV - Logo en Titel - Stichting Gelijke Behandeling Volkshuisvesting

Wie was de SGBV?

Overzichtsschema onderscheid en discriminatie op de woningmarkt (PDF)
Overzichtsschema onderscheid en discriminatie op de woningmarkt (PDF)

De SGBV (Stichting Gelijke Behandeling Volkshuisvesting) was een Stichting, die zich ten doel had gesteld de primaire levensbehoefte wonen zodanig onder de aandacht te brengen, dat werd bereikt dat huurders en eigenaar-bewoners door de overheid gelijk zouden worden behandeld. En, wat is daar verkeerd aan?

De Stichting stelde de overheid een woonlastenregeling voor, die voor huurders en eigenaar-bewoners gelijk was. Hypotheekrente en huur dienden bij deze regeling als gelijke componenten te worden behandeld in box 1 van de inkomstenbelasting. De Stichting was niet voor afschaffing van hypotheekrenteaftrek, maar van een in haar ogen juiste behandeling daarvan. Dit betekent handelen volgens het sociale handvest van de EU en steun/subsidie verstrekken als de woonlast (de quote wonen + de quote energie) niet of onvoldoende door de huurder en/of eigenaar-bewoner zelf betaalt kan worden. Hoog inkomen en/of rijk? Zelf je wonen betalen en geen subsidie hypotheekrenteaftrek meer! Zie ons voorstel voor de woonlastenregeling elders op deze site.

Rapport Gelijke Behandeling Volkshuisvesting
Rapport Gelijke Behandeling Volkshuisvesting

Rapport 'Gelijke Behandeling Volkshuisvesting'

De Stichting heeft het rapport 'Gelijke Behandeling Volkshuisvesting' gepubliceerd met daarin beschreven alle verschillen die zijn gemaakt door de overheid op het gebied van volkshuisvesting, dit tot medio 2012. Verschillen die direct- en indirect onderscheid en een enorme voorkeursbehandeling geven aan eigenaar-bewoners. Wij noemden dat, discriminatoir beleid. Vanaf het verschijnen van het rapport zijn er voor huurders veel nieuwe regels of gewijzigde regels gekomen, die het wonen voor deze groep steeds moeilijker maken. Huren zijn voor velen onbetaalbaar gemaakt, er is door de overheid bewust ingezet op verarming van deze groep. De woonlasten voor huurders zijn onbeheersbaar geworden, veroorzaken armoede bij hen en zorgen voor sociale uitsluiting. Het lag in de bedoeling het rapport aan te passen en naar een uitgave twee te brengen, maar daar is niets meer van gekomen.

Raad van Europa

Om te bereiken dat de overheid de behandeling tussen huurders en eigenaar-bewoners verandert en ook op dit punt (volkshuisvesting) gelijke behandeling gaat toepassen, heeft de Stichting de Raad van Europa op 13 juni 2012 verzocht het rapport in behandeling te nemen. De Raad van Europa heeft om een vertaling in het Engels verzocht. Deze is gemaakt en naar de Raad van Europa verstuurd (januari 2013). Een commissie van de Raad van Europa had ons rapport en verzoek in behandeling, maar verwees ons na bijna 2 jaar wachten naar het Social Charter van de EU. Daar vroegen wij om verdere behandeling, maar er kwam tot aan de dag van vandaag (dec. 2016) geen reactie. Uiteindelijk deden wij het verzoek aan het Europees Parlement, zoals u heeft kunnen lezen.

Hervorming van de woningmarkt?

Ja, maar doe dat dan wel zonder onderscheid en voorkeursbehandeling. Ook hier was de Stichting actief met haar standpunten hierover onder de aandacht van de politiek en de media te brengen. We kennen o.a. de verhuurderheffing met alle gevolgen voor de huurders. Hiertoe werden o.a. bulletins geschreven en onder de aandacht van politiek en media gebracht. Het doel van de Stichting was vanzelfsprekend ook hier, gelijke behandeling te bereiken tussen huurders en eigenaar-bewoners. Bovendien pleitte de Stichting voor de bouw van goede en betaalbare huurwoningen volgens het woningwaarderingstelsel, zodat ook huurders aan bod komen, kunnen doorstromen en niet worden verplicht tot schuld op zich te nemen (hypotheek). Er zijn tal van organisaties die rapporten publiceren over wonen of over hervorming. Wat daarin veelal ontbreekt is dat wat hiervoor is omschreven: gelijke behandeling.  

Wie werkten er mee aan de totstandkoming van het rapport?

Het rapport is opgesteld door het bestuur en leden van de Stichting. Er is gebruik gamaakt van:

  • praktijkervaringen
  • bronnen zoals het rapport WoonOnderzoek Nederland en rapporten en publicaties van het CBS, IMF, de OESO en vele andere instanties en deskundigen
  • medewerking van deskundigen op dit terrein. Zij gaven hun visie/reactie op de tussentijdse en finale rapportconcepten en bespraken dat met de auteurs. Deze reacties zijn door de auteurs in het rapport verwerkt. 

Wat is er gebeurd met het rapport?

Het rapport (inclusief vertaling in het Engels) is in januari 2013 aan/naar de Raad van Europa aangeboden/verzonden met een verzoek tot behandeling binnen de EU. 

Waarom binnen de EU?

Naar de overtuiging van de Stichting, ervaring met standpunten ingenomen door de Nederlandse politiek in deze, en het feit dat de woningmarkt is/wordt gebouwd op instructienormen waar geen bezwaar tegen is te maken, is deze weg de enige die resultaat kan opleveren.

Wat wilde de stichting bereiken?

Gelijke behandeling van Wet- en regelgeving, alsook van fiscale regelingen, dit voor zowel huurders als voor eigenaar-bewoners.


 


Download Adobe Reader om het rapport te kunnen openen


Cookies helpen ons onze services te leveren. Door onze services te gebruiken, geeft u aan akkoord te gaan met ons gebruik van cookies. OK