SGBV (Stichting Gelijke Behandeling Volkshuisvesting) is in 2016 verder gegaan onder de naam

WGBV (Werkgroep Gelijke Behandeling Volkshuisvesting) 

Deze gatis site gaat per 31 maart 2018 offline en wordt door webklik verwijderd.

Daarmee gaat deze informatie verloren!


  Welkom op de site van
SGBV - Logo en Titel - Stichting Gelijke Behandeling Volkshuisvesting

Wie was de SGBV?

Overzichtsschema onderscheid en discriminatie op de woningmarkt (PDF)
Overzichtsschema onderscheid en discriminatie op de woningmarkt (PDF)

De SGBV (Stichting Gelijke Behandeling Volkshuisvesting) was een Stichting, die zich ten doel had gesteld de primaire levensbehoefte wonen zodanig onder de aandacht te brengen, dat werd bereikt dat huurders en eigenaar-bewoners door de overheid gelijk zouden worden behandeld. De Wet- en regelgeving laat zo'n discriminatoire behandeling bij volkshuisvesting toe. (wonen is een  eerste levensbehoefte) De woonlasten zijn voor huurders inmiddels gemiddeld 48% van hun inkomen en voor eigenaar-bewoners is dit gemiddeld zo'n 22%!

De Stichting stelde de overheid een woonlastenregeling voor, die voor huurders en eigenaar-bewoners gelijk was. Hypotheekrente en huur dienden bij deze regeling als gelijke componenten te worden behandeld in box 1 van de inkomstenbelasting. De Stichting was niet voor afschaffing van hypotheekrenteaftrek, maar van een in haar ogen juiste behandeling daarvan. Dit betekent handelen volgens het sociale handvest van de EU en steun/subsidie verstrekken als de woonlast (de quote wonen + de quote energie) niet of onvoldoende door de huurder en/of eigenaar-bewoner zelf betaalt kan worden. Zie ons voorstel voor de woonlastenregeling elders op deze site.

Rapport Gelijke Behandeling Volkshuisvesting
Rapport Gelijke Behandeling Volkshuisvesting

Rapport 'Gelijke Behandeling Volkshuisvesting'

De Stichting heeft het rapport 'Gelijke Behandeling Volkshuisvesting' gepubliceerd met daarin beschreven alle verschillen die zijn gemaakt door de overheid op het gebied van volkshuisvesting, dit tot medio 2012. Verschillen die direct- en indirect onderscheid en een enorme voorkeursbehandeling geven aan eigenaar-bewoners. Wij noemden dat, discriminatoir beleid. Vanaf het verschijnen van het rapport zijn er voor huurders veel nieuwe regels of gewijzigde regels gekomen, die het wonen voor deze groep steeds moeilijker maken. Huren zijn voor velen onbetaalbaar gemaakt, er is door de overheid bewust ingezet op verarming van deze groep. De woonlasten voor huurders zijn onbeheersbaar geworden, veroorzaken armoede bij hen en zorgen voor sociale uitsluiting.              De overheid blijkt zich daar niets van aan te trekken en zet het verarmingsbeleid door door het heffen van verhuurderheffing met als gevolg extra huurverhogingen. 

De oude vrije huurwoningen zijn per 1 juli 2015 toegevoegd aan de sociale huurwoningen en de geliberaliseerde huur is nu de vrije huur! Polititiek en haar volgers reppen nu over het hoge aantal sociale huurwoningen in ons land!! De oude grens voor de maximale huur bij sociale huur wordt nu bepaald door het WWS, het woningwaarderingssysteem (puntentelling).

Raad van Europa

Om te bereiken dat de overheid de behandeling tussen huurders en eigenaar-bewoners verandert en ook op dit punt (volkshuisvesting) gelijke behandeling gaat toepassen, heeft de Stichting de Raad van Europa op 13 juni 2012 verzocht het rapport in behandeling te nemen. De Raad van Europa heeft om een vertaling in het Engels verzocht. Deze is gemaakt en naar de Raad van Europa verstuurd (januari 2013). Een commissie van de Raad van Europa had ons rapport en verzoek in behandeling, maar verwees ons na bijna 2 jaar wachten naar het Social Charter van de EU. Daar vroegen wij om verdere behandeling, maar er kwam tot aan de dag van vandaag (nov. 2017) geen reactie.

Hervorming van de woningmarkt? 

Kijk naar het resultaat van onze liberale bestuurders! Huizen tekort. Wonen onbetaalbaar. Enorme aantallen graaiers die huizen kopen en tegen exorbitante hoge huur verhuren. De plutocratisering heeft toegeslagen en wonen nog alleen voor rijke graaiers mogelijk gemaakt. Leve de marktwerking! Het wachten is op de volgende ellende door hervorming bijvoorbeeld die voor inkomstenbelasting, de zogeheten Vlaktaks.

Had volkshuisting hervormd zonder onderscheid en voorkeursbehandeling. Ook hier was de Stichting actief met haar standpunten hierover onder de aandacht van de politiek en de media te brengen. We kennen o.a. de verhuurderheffing met alle gevolgen voor de huurders. Hier werden o.a. bulletins over geschreven en onder de aandacht van politiek en media gebracht. Het doel van de Stichting was vanzelfsprekend ook hier, gelijke behandeling te bereiken tussen huurders en eigenaar-bewoners. Bovendien pleitte de Stichting voor de bouw van goede en betaalbare huurwoningen volgens het woningwaarderingstelsel (WWS), zodat ook huurders aan bod komen, kunnen doorstromen en niet worden verplicht tot schuld op zich te nemen (hypotheek). De liberalisatie die hier heeft huis gehouden heeft feitelijk op deze 'markt' alles kapot gemaakt! Hier gaat het niet meer over wonen maar over de dollars.

Wie werkten er mee aan de totstandkoming van het rapport?

Het rapport is opgesteld door het bestuur en leden van de Stichting. Er is gebruik gamaakt van:

  • praktijkervaringen
  • bronnen zoals het rapport WoonOnderzoek Nederland en rapporten en publicaties van het CBS, IMF, de OESO en vele andere instanties en deskundigen
  • medewerking van deskundigen op dit terrein. Zij gaven hun visie/reactie op de tussentijdse en finale rapportconcepten en bespraken dat met de auteurs. Deze reacties zijn door de auteurs in het rapport verwerkt. 

Waarom behandeling binnen de EU?

Naar de overtuiging van de Stichting, ervaring met standpunten ingenomen door de Nederlandse politiek in deze, en het feit dat de woningmarkt is/wordt gebouwd op instructienormen waar geen bezwaar tegen is te maken, "Eenzijdig overheidshandelen" van toepassing is, maakt dat deze weg de enige is die resultaat kan opleveren.

Wat wilde de stichting bereiken?

Gelijke behandeling van Wet- en regelgeving, alsook van fiscale regelingen, dit voor zowel huurders als voor eigenaar-bewoners.


 


Download Adobe Reader om het rapport te kunnen openen


Cookies helpen ons onze services te leveren. Door onze services te gebruiken, geeft u aan akkoord te gaan met ons gebruik van cookies. OK